7 انیمه جدید سال 2011

دانلود انیمه anohana: The Flower We Saw That Day

آنوهانا: گلی که آن روز دیدیم

دانلود انیمه Children Who Chase Lost Voices

بچه‌ هایی که آواهای گمشده را دنبال می‌ کنند

دانلود انیمه To the Forest of Firefly Lights

به‌سوی جنگل کرم‌های شب‌تاب

7.4
PG
دانلود انیمه From Up on Poppy Hill