4 انیمه جدید سال 2009

7.4
PG
دانلود انیمه Summer Wars
8.8
TV-PG
دانلود انیمه Fighting Spirit: New Challenger
دانلود انیمه Fighting Spirit: New Challenger

روح مبارز: چالشگر جدید

دانلود انیمه Fullmetal Alchemist: Brotherhood

کیمیاگر تمام فلزی: برادری