1 انیمه جدید سال 1983

7.9
TV-PG
دانلود انیمه Captain Tsubasa
دانلود انیمه Captain Tsubasa

فوتبالیست ها (کاپیتان سوباسا)